Сингапур улсын тухай

бүлгийн нэр Сингапурын эрүүл мэндийн төв

Сингапур Улсын эмнэлгйин тусламж үйлчилгээ нь дээд зэргийн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, чанартай байдгаараа олонд танигдсан бөгөөд Сингапурын нисэх онгоцны буудал, агаар, усан замууд нь Сингапурын хөгжлийнх нь нотолгоо нь болдог байна.

Дээд зэргийн, аюулгүй, итгэл даасан үйлчилгээ

Сингапурын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний салбарт нэр хүндтэй их дээд сургуулийг дүүргэж олон улсын бүх шатны эмнэлгүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, чадварлаг хамт олон ажиллаж аюулгүй дээд зэргийн, итгэл даасан үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэхийг  чухалчилдаг. Тэд олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн байдаг бөгөөд  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээны чанар нь нийтэд батлагдсан.